Kom godt i gang

Besøg den kliniske tandtekniker, når du har behov for tandbehandling. Det gælder:

  • Hvis du har alle dine blivende tænder men er i tvivl om, hvorvidt de kan blive ved med at holde.
  • Hvis du mangler en eller flere af dine blivende tænder.
  • Hvis du har en del- eller helprotese, som skal fornyes.
  • Hvis du har en tandprotese, som er gået i stykker.
  • Hvis du skal have en rensning af tandprotesen.
  • Hvis du skal have hjælp til at søge tilskud fra kommunen.
  • Hvis du skal have hjælp til at finansiere tandbehandling.
  • Hvis du har spørgsmål eller andre proteseproblemer.

Hvis du f.eks. vælger at få lavet en ny tandprotese, vil din kliniske tandtekniker hjælpe dig gennem hele forløbet. Det er individuelt, hvordan den enkelte behandler griber behandlingen an.

Nogle vælger først at tage aftryk af gummerne for at kunne lave en registrering af ”biddet”. Derefter prøves opstillingen, og protesen færdiggøres.

Andre laver det, vi kalder en ”kopiprotese”. Arbejdsgangen er her, at den kliniske tandtekniker laver en fuldstændig kopi af den gamle protese, som så bruges som skabelon i forbindelse med prøvning af tandopstillingen. Ved den sidste prøve tages et aftryk af selve tandopstillingen, hvorefter protesen laves færdig. Spørg din kliniske tandtekniker, hvilken metode han/hun bruger.

Har man ikke særlig meget gumme tilbage i fx undermunden, kan det være fordelagtigt at få taget et synkefunktionsaftryk for at finde protesens optimale placering i munden. Dette gøres ved, at patienten bliver bedt om at synke i selve aftryksøjeblikket.

Protesen kan også sidde fast ved hjælp af tryklåse ! læs mere her
Ønsker du en protese, der til forveksling ligner dine egne tænder ? læs mere her
Har du nogle tænder, der skal trækkes ud ? læs mere her